Uchwała nr XX/371/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie korekty załącznika nr 1 i 2 do Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa Nr XIX/361/2012 z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021