Zarządzenie Burmistrza nr 1229/609/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok