Zarządzenie Burmistrza nr 1227/607/2012 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych.