Zarządzenie Burmistrza nr 1222/602/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok