Zarządzenie Burmistrza nr 1220/60/2012 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości