Zarządzenie Burmistrza nr 1218/598/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok