Zarządzenie Burmistrza nr 1215/595/2012 w sprawie zzmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok