Zarządzenie Burmistrza nr 1211/591/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok