Uchwała nr XX/368/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych Instytucji Kultury w Mikołowie