Uchwała nr XIX/367/2012 z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 w Mikołowie.