Zarządzenie Burmistrza nr 1198/578/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok