Zarządzenie Burmistrza nr 1196/576/2012 w sprawie powołania komisji oceniającej pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o udzielanie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej wraz ze złożoną dokumentacją z uwzględnieniem kolejności składanych wniosków w Urzędzie Miejskim.