Zarządzenie Burmistrza nr 1193/573/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok