Zarządzenie Burmistrza nr 1181/561/2012 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok