Zarządzenie Burmistrza nr 1172/552/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok