Zarządzenie Burmistrza nr 1163/543/2012 w sprawie zasad ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Mikołów