Zarządzenie Burmistrza nr 1156/536/2012 w sprawie ustanowienia procedur przechowywania dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.