Zarządzenie Burmistrza nr 1155/535/2012 w sprawie ustanowienia procedur przechowywania dokumentacji dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.