Zarządzenie Burmistrza nr 1152/532/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok