Zarządzenie Burmistrza nr 1151/531/2012 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021