Zarządzenie Burmistrza nr 1150/530/2012 w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej miasta Mikołowa na 2013 rok