Uchwała nr XIX/361/2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021.