Uchwała nr XIX/360/2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie korekty załącznika nr 1 do Uchwały Nr XVIII/344/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2012 – 2021.