Zarządzenie Burmistrza nr 1132/512/2012 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości i nieprzekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 Euro, które są współfinansowane ze środków zewnętrnych w szczególności ze środków Uni Europejskiej