Zarządzenie Burmistrza nr 1130/510/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok