Zarządzenie Burmistrza nr 1127/507/2012 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok