Prezentacja multimedialna na temat mikołowskich inwestycji w latach 2010-2014 z Sesji RM z dn. 19.12.2014 r.