Zarządzenie Burmistrza nr 1117/497/2012 w sprawie powołania Dyrektora Mikołowskiego Impresariatu Kultury