Zarządzenie Burmistrza nr 1089/469/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok