Zarządzenie Burmistrza nr 1086/466/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok