Zarządzenie Burmistrza nr 1083/463/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowana 2012 rok