Zarządzenie Burmistrza nr 1082/462/OC/12 w sprawie opracowania i wprowadzenia do stosowania Planu Obrony Cywilnej Mikołowa