Zarządzenie Burmistrza nr 1080/460/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok