Zarządzenie Burmistrza nr 1076/456/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok