Zarządzenie Burmistrza nr 1075/455/12 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych