Zarządzenie Burmistrza nr 1073/453/12 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej