Zarządzenie Burmistrza nr 1071/451/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok