Uchwała nr XIX/353/2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.