Zarządzenie Burmistrza nr 1068/448/12 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Bolesława Śmiałego