Zarządzenie Burmistrza nr 1063/443/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok