Zarządzenie Burmistrza nr 1060/440/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok