Zarządzenie Burmistrza nr 1058/438/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok