Zarządzenie Burmistrza nr 1057/437/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok