Zarządzenie Burmistrza nr 1056/436/12 w sprawie powołania komisji oceniającej pod względem formalnym i merytorycznym wnioski o udzielanie dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych do gminnej sieci kanalizacyjnej wraz ze złożoną dokumentacją z uwzględnieniem kolejności składanych wnioskóww Urzędzie Miejskim.