Zarządzenie Burmistrza nr 1052/432/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok