Zarządzenie Burmistrza nr 1050/430/12 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2012 rok