Uchwała nr XIX/351/2012 z dnia 29.05.2012 w sprawie korekty zapisu w uchwale Nr XVIII/337/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie: zmian w budżecie na 2012 rok.