Zarządzenie Burmistrza nr 1023/403/12 w sprawie powołania komisji ds. przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu i środków obrony cywilnej