Zarządzenie Burmistrza nr 1020/400/12 w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi na rok 2013