Zarządzenie Burmistrza nr 1019/399/12 w sprawie przeprowadzenia szkolenia obronnego kadry kierowniczej Urzędu Miasta i jednostek podległych